Psykoterapiaa Koivukujalla

Tietoa meistä

Lämpö  Kunnioitus  Hyväksyntä  Ymmärrys  Turva  Rauha  Läsnäolo  Myötätunto

Näitä haluamme täällä Koivukujalla vaalia psykoterapiatyössämme ja toivomme terapiatyöskentelyn myös lisäävän asiakkaillamme suhteessa itseensä.

Koivukujalla on kahden kognitiivisen psykoterapeutin yhteinen toimitila Joensuussa, jossa tarjoamme psykoterapiapalveluja aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille. Meillä on viihtyisät ja rauhalliset tilat Joensuun keskustassa Kirkkokadun pohjoispäässä.

Meillä molemmilla on pitkä kokemus psykoterapiatyöstä ja erilaisten psyykkisten pulmien kohtaamisesta työssämme niin julkisen puolen aikuispsykiatrialta kuin viime vuosilta yksityissektorilta. Olemme Valviran nimikesuojaamia psykoterapeutteja ja Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajia. Meille merkityksellisin lähtökohta psykoterapiatyössä on toimiva ja luottamuksellinen yhteistyösuhde, johon nojaten asiakas voi turvallisesti lähteä työstämään asioitaan. Lähestymistavassamme painottuvat skeematerapia, tunnetyöskentely ja elämänhistoriallisten kokemusten ymmärtäminen ja työstäminen nykypäivän pulmien ja oireiden taustalla. Pidämme tärkeänä myös kehollisuuden huomioimista psykoterapiassa.

Voit hakeutua meille joko Kelan tukemaan 1–3 vuoden kestoiseen kuntoutuspsykoterapiaan tai lyhyemmälle psykoterapiaterapiajaksolle itsemaksavana asiakkaana. Kelan kuntoutuspsykoterapiapaikat saattavat olla meillä usein täynnä, mutta paikkatilanne vaihtelee, joten kannustamme tiedustelemaan vapautuvista terapiapaikoista. Yksittäisiä käyntejä itsemaksavana asiakkaana saattaa löytyä nopeallakin aikavälillä. Tiedusteluja terapiapaikoista, mahdollisuudesta tutustumiskäyntiin ja käynneistä itsemaksavana asiakkaana toivomme ensisijaisesti sähköpostin kautta.

Toimitilamme sijaitsevat Joensuussa osoitteessa Kirkkokatu 32 B. Tarkemmat saapumisohjeet saat ensimmäistä aikaa sovittaessa. Työskentelemme molemmat pääsääntöisesti virka-ajan puitteissa. Käytössämme on sähköinen potilastietojärjestelmä.

Lämpimästi tervetuloa meille psykoterapiaan! 

Mira Tuomistola

Olen psykologi pohjakoulutukseltani ja kognitiiviseksi psykoterapeutiksi olen valmistunut vuonna 2010. Minulla on pitkä työkokemus aikuispsykiatrialta. Olennaiset tiedot työskentelytavoistani ja lähestymisestäni psykoterapiatyöhön löytyvät yllä olevasta esittelystämme.

Niiden lisäksi voisin tuoda esille, että minulla on työkokemusta ja erilaisia koulutuksia erityisesti masennuksen, kuten pitkäaikaisen masennuksen ja muiden mielialahäiriöiden sekä ahdistuneisuuden hoidosta ja erilaisen traumaperäisen oireilun ymmärtämisestä.

050 470 1857
mira.tuomistola@koivukujalla.fi

Niina Jalovaara

Olen valmistunut kognitiiviseksi psykoterapeutiksi vuonna 2015. Taustakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja olen työskennellyt vuosia aikuispsykiatrialla, minkä jälkeen olen keskittynyt pelkästään psykoterapeutin työhön.

Työssäni minulle on kertynyt kokemusta ja ymmärrystä niin masennuksen, neuropsykiatristen oireyhtymien (Asperger ja ADHD) kuin ahdistusoireilun hoidosta ja samoin myös trauman monenlaisista vaikutuksista ja elämässä kohdanneista kriiseistä.

045 176 4014
niina.jalovaara@koivukujalla.fi

Hinnasto

Yksilöpsykoterapiakäynti 45 min 87 €, Kelan kuntoutuspsykoterapiassa omavastuuosuus 29,40 €

Psykoterapian tutustumiskäynti 45 min 50 €